< >

Úvod

Přestavba vozidla na E85

ETHANOL

Co to vlastně je?

Mapa

Kde se dá natankovat E85

Info

Blíže k problematice E85

Základní a obecné dotazy

[accordion id="Základní a obecné dotazy"]

[accordion_item title="CO JE TO PALIVO BIOLÍH (BIOETHANOL) E85?"]

Palivo E85 je směs, která se skládá z 85 % ethanolu a z 15 % naturalu 95. Tento poměr lze dle různých sezónních poměrů měnit, ale minimální podíl ethanolu musí být 70 %. Důvod pro přimíchávání benzínu do E85 je následující: při poklesu venkovních teplot pod 7°C mají alkoholy (líh) nízkou těkavost a byl by problém nastartovat. Tento nedostatek se řeší tím, že se do alkoholu přidá benzin, respektive lehké uhlovodíky. Schopnost startu se tak posune až do minusových teplot. Proti klasickému benzinu má jízda na palivo E85 dvě hlavní výhody – nárůst výkonu motoru a výrazné snížení emisí výfukových plynů. Bioethanol se také na rozdíl od „klasických“ pohonných hmot získává z rostlinných, tedy obnovitelných zdrojů. Navíc je poměrně dobře biologicky odbouratelný, takže např. při nehodách, kdy dojde k vytečení paliva do přírody, nedochází k zásadním ekologickým haváriím.

[/accordion_item]

[accordion_item title="MÁ POUŽÍVÁNÍ PALIVA E85 VLIV NA ŽIVOTNOST MOTORU?"]

Za předpokladu, že máte vestavěnou naši konverzní jednotku, nedochází k žádným změnám na opotřebení a servisu motoru. Provozování vozidla je totožné a dané se stejnými servisními intervaly doporučenými výrobcem pro typ vozidla. Subjektivně dochází k vyššímu výkonu motoru v režimu vyšších otáček – důsledek spalování pohonné hmoty, jejíž oktanové číslo je 106-107.

[/accordion_item]

[accordion_item title="MŮŽE MOJE AUTO JEZDIT NA E85 BEZ ÚPRAVY?"]

Ano, může. Ponese to s sebou ovšem negativní důsledky: pokud bude auto studené, bude o dost hůře startovat. V krajním případě nepůjde nastartovat vůbec, může dojít k výraznému nárůstu spotřeby - o 20-30 %. V takovém případě se ekonomicky nevyplatí na E85 jezdit, protože úsporu na ceně paliva přehluší nárůst spotřeby. V případě použití přestavbových jednotek jsou tyto negativní důsledky plně eliminovány. Automobil vybavený touto jednotkou spaluje ideálně čisté palivo E85 a díky tomu přináší jak efekt ekonomický, tak i ekologický, a chová pak se stejně jako FFV systémy přímo od výrobců automobilů. Dlouhodobý provoz na E85 bez konverze může z důvodu příliš chudé směsi způsobit hlášení závady prostřednictvím kontrolky jednotky motoru "CHECK", propalování ventilů i další škody na motoru.

[/accordion_item]

[accordion_item title="JE MOJE AUTO VHODNÉ PRO PŘESTAVBU?"]

S našimi jednotkami lze upravit pro jízdu na biolíh E85 všechna auta, která: mají elektronické vstřikování paliva (tzn. nejedná se o motory s karburátorem - dnes už jde v podstatě o rarity) nejsou vybaveny systémem přímého vstřiku (bývají označovány např. FSI, TSI, GDI, atp.) Pokud Vaše vozidlo odpovídá výše uvedeným pravidlům, lze ho obvykle bez problémů upravit. Počet válců, turbo, atp. nehraje při rozhodování o vhodnosti automobilu k přestavbě roli.

[/accordion_item]

[accordion_item title="MÁ POUŽÍVÁNÍ E85 VLIV NA EMISE?"]

Z našich provedených měření a testů vyplynulo, že při použití paliva E 85 dojde ke snížení emisí CO2 a dalších plynů až o 85 %!!! Dále při spalování pohonné směsi E85 odchází z výfukového potrubí pouze čistá vodní pára s jemným oderem lihu

[/accordion_item]

[accordion_item title="MÁ POUŽÍVÁNÍ PALIVA E85 VLIV NA SPOTŘEBU PALIVA?"]

Použití biolihu E85 má za následek 2 věci: nárůst dynamiky vozu (díky oktanovému číslu cca 106) mírný nárůst spotřeby Zkušenosti velké většiny našich zákazníků jsou takové, že pokud řidič zachová svůj stávající jízdní styl (tj. pokud bude jezdit s "lehčí" nohou, což mu umožňuje nárůst výkonu) a nevyužije potenciál zvýšené dynamiky, zůstane spotřeba přibližně stejná. Pokud ovšem tento potenciál využije (tj. automobil bude jezdit s vyšší dynamikou), může dojít k mírnému nárůstu spotřeby o ca 10-15 %.

[/accordion_item]

[accordion_item title="PROČ JEZDIT NA E85?"]

Je to levnější! - Palivo E 85 je dostupné na čerpacích stanicích – viz aktualizovaný seznam čerpacích stanic na našich stránkách. Ceny se pohybují někde kolem 26 - 27 Kč/litr. Je to ekologičtější! - Na rozdíl od benzínu vyráběného z ropy, která postupně dochází a jejíž těžba enormně zatěžuje životní prostředí (viz např. katastrofa u břehů Kalifornie), líh se dá vyrobit z odpadních surovin biomasy a je schopen plně nahradit benzín. Je to smysluplnější! - Namísto „ropných šejků“ a překupníků tankováním E85 podpoříte především české výrobce bioethanolu a české zemědělce, a tím napomůžete k budování nových a udržení stávajících pracovních míst v ČR. MŮŽE MÍT KVALITA PALIVA E85 VLIV NA SPOTŘEBU? Už řada našich zákazníků se setkala s tím, že se jim změnila spotřeba (ať už nahoru, nebo dolů) po té, co natankovali na jiné čerpací stanici, než byli zvyklí. Kvalita paliva (podobně jako je tomu například u benzinu - viz tankování paliva např. v Polsku) může hrát významnou roli na spotřebu! Rozdíl může činit klidně i 30 %! Doporučujeme vyzkoušet několik čerpacích stanic a nadále tankovat tam, u které budete mít spotřebu nejnižší.

[/accordion_item]

[accordion_item title="PROČ JEZDIT NA E85, KDYŽ LPG JE LEVNĚJŠÍ?"]

Naše argumenty hovoří rozhodně ve prospěch použití E85: u LPG je nutná přídavná nádrž, která s sebou nese řadu nevýhod a omezení (zabírá místo v kufru, nesmí se s ní do podzemních garáží, což může být obzvláště ve větších městech poměrně frustrující) LPG je plyn, který je jako takový nebezpečný. Pokud Vám bude unikat E85, možná maximálně ucítíte, jako kdyby jste pod auto vylil lahev slivovice u LPG dochází k poklesu výkonu a k nárůstu spotřeby. U E85 dochází naopak k nárůstu dynamiky auta při srovnatelné spotřebě. Když si člověk vypočítá ekonomiku, vycházejí celkové provozní náklady zhruba stejné, i když nákupní cena paliva LPG může být zdánlivě nižší prvotní instalace je u LPG ve většině případů podstatně vyšší, než u E85 každý LPG systém je nutno povinně jednou za rok nechat zkontrolovat, životnost nádrže je pouze 10 let. U E85 nic takového není LPG je fosilní palivo – jeho cena víceméně kopíruje cenu benzínu. Pochází totiž z podobných zdrojů. Biosložka E85 je plně obnovitelný zdroj, který je vyráběný v ČR

[/accordion_item]

[accordion_item title="NA INTERNETU JSEM VIDĚL LEVNĚJŠÍ JEDNOTKY. PROČ BYCH SI MĚL KUPOVAT TU VAŠI?"]

Přesné funkce systémů nabízených na internetu neznáme, nijak jsme je neanalyzovali. Nicméně námi instalované jednotky: jsou vyrobeny a vyvíjeny firmou v Norsku s více než 15-ti letou zkušeností. S tím souvisí případná technická podpora v situaci, kdy nastanou nějaké problémy. V případě jednotek zakoupených individuelně v cizině, na ebay, apod. lze o podpoře dost pochybovat. jednotky, které montujeme, garantují start od +100 do -30 °C. Na toto je podstatné brát ohled, protože na trhu se vyskytuje převaha ethanolových jednotek, které neumožňuji start motoru při teplotách nižších pod +10°C. naše jednotky jsou zcela programovatelné a je možné je upravit na jakékoliv auto, samozřejmostí je i instalace do motoru s turbem či kompresorem. Měli jsme v ruce ca 20 různých konkurenčních jednotek (nejen z ČR) a nejenom kvalita zpracování ale i funkčnost (některých z nich) je nesrovnatelně horší. Obecný princip všech univerzálních přestavbových jednotek je stejný – prodloužení vstřiku. Rozdíl je mezi tím, o kolik kdy která jednotka vstřik prodlužuje. Některé (zejména levnější, ale i některé velmi drahé) ho prodlužují paušálně např. o 30 procent, naše zpracovává celou řadu informací (otáčky, hodnoty lambda sondy, teplota, atp.) a volí optimální prodloužení pro tu kterou konkrétní situaci. Spalování je tak maximálně efektivní a nedochází při něm k nadměrnému navyšování spotřeby.

[/accordion_item]

[accordion_item title="V ČEM SPOČÍVÁ PRINCIP PŘESTAVBY NA E85?"]

Jedná se o elektronickou jednotku, která umožňuje spalování E85 v motoru vozidla. Její vestavba nijak neovlivňuje možnost spalovat běžný benzín. Elektronická jednotka se umístí mezi stávající řídící jednotku a mezi vstřiky automobilu. Jednotka transformuje signály vysílané řídící jednotkou automobilu pro benzín, aby vyhovovaly pro palivo E85.

[/accordion_item]

[accordion_item title="BUDU MOCI I PO PŘESTAVBĚ JEZDIT NA BĚŽNÝ BENZÍN?"]

Ano. Přestavba na bioethanol E85 nijak neovlivňuje schopnost vozu jezdit na běžný benzín jako dosud. Pokud máte natankovaný benzín, jednotka do spalovacího procesu nijak nezasahuje.

[/accordion_item]

[accordion_item title="JE PŘI INSTALACI ZASAHOVÁNO DO ELEKTROINSTALACE VOZIDLA?"]

Ve většině případů nikoliv - snažíme se používat originální konektory Bosch, kdy se pouze rozpojí původní kabeláž řídící jednotka automobilu-vstřiky a do rozpojených konektorů se zapojí konektory z jednotky. Pokud je ovšem vozidlo vybaveno méně obvyklými konektory, je nutné provést (vratný) zásah do původní kabeláže řídící jednotka automobilu-vstřiky.

[/accordion_item]

[/accordion]

Obchodní a právní otázky

[accordion id="55"]

[/accordion_item]

[accordion_item title="JE NUTNÝ ZÁPIS ZAŘÍZENÍ DO TECHNICKÉHO PRŮKAZU VOZIDLA?"]

Státy EU nepovažují použití paliva E 85 za změnu provozu vozidla, jako např. při vestavbě zařízení LPG nebo CNG. Z tohoto výkladu vyplývá, že vestavba naší jednotky a její umístění ve vozidle nepodléhá žádné evidenci ani registraci. Stejně jako např. chiptuningu nebo použití tzv. Power boxu. Naše legislativa se zatím k této problematice nevyjadřuje. K jedinému problému může dojít při měření emisí ve stanicích STK, kdy technici nejsou schopni se srovnat se skutečností, že emise opouštějící výfukové potrubí jsou jejich přístroji neměřitelné. Proto doporučujeme našim zákazníkům před měřením emisí na STK vyjet palivo E85 načerpat klasický benzín, jednotku vypnout a ta sama pak zařídí, že emise budou „v pořádku“.

[/accordion_item]

[accordion_item title="MÁ INSTALACE JEDNOTKY VLIV NA ZÁRUKU AUTA?"]

Záleží na prodejci. Je to velmi individuální. Pokud je to pro Vás důležité, zkuste se přeptat vašeho prodejce, zda by byl ochoten se domluvit.

[/accordion_item]

[accordion_item title="JAKÉ POSKYTUJETE ZÁRUKY, RUČÍTE I ZA MOTOR A VEŠKERÉ DALŠÍ KOMPONENTY?"]

Na výrobek poskytujeme standardní 2-letou záruku. Na druhou stranu nemůžeme ručit za něco, na co nemáme žádný vliv. Mezi tyto faktory patří skutečný stav a opotřebení Vašeho vozidla, vstřikovacího systému, atd.

[/accordion_item]

[accordion_item title="JSOU VOZIDLA JEZDÍCÍ NA E85 OSVOBOZENA OD SILNIČNÍ DANĚ?"]

Ano, pokud dostatečným způsobem finančnímu úřadu doložíte, že je vozidlo způsobilé jezdit na biopalivo. Nejjednodušším způsobem je zápis do TP. Zkuste se na toto informovat.

[/accordion_item]

[/accordion]

Technické otázky

[accordion id="68"]

[accordion_item title="PŘEHLED VSTŘIKOVACÍCH SYSTÉMŮ A JEJICH VHODNOST PRO POUŽITÍ S E85"]

Obecně se dá říci, že se dá přestavit na palivo E85 jakýkoliv benzínový automobil. Nyní je nejvíce rozšířeným systémem v Evropě klasický čtyřválcový motor s vícebodovým vstřikováním, většinou pod označením MPI (Škoda Octavia, Fabia atd.) Zde se používá plně automatizovaná jednotka, která sama automaticky vyhodnocuje poměr složení paliva v nádrži = pokud zrovna nemáte možnost natankovat palivo E85, dotankujete benzín a pokračujete v jízdě bez nutnosti cokoliv nastavovat. Díky flexibilitě těchto jednotek lze samozřejmě upravit i motory víceválcové a turbomotory. V současné době není možné použít jednotky k přestavbě motorů s přímým vstřikováním (bývají označovány např. jako FSI, TSI, GDI, apod.) Ovšem vývoj pokračuje, sledujte prosím naše stránky. Palivo E85 učiní i vaše starší vozidlo strojem, jež bude přispívat k ochraně životního prostředí.

[/accordion_item]

[accordion_item title="V ČEM SPOČÍVÁ PRINCIP PŘESTAVBY NA E85?"]

Mezi řídící jednotku motoru a vstřikovače umístíme za pomoci originálních konektorů Bosch jednotku. Dále jednotku propojíme s lambda sondou a namontujeme teplotní čidlo na některou ohřívanou část motoru - zpravidla se jedná o hadici chladícího systému. Jednotka je napájena z elektrické instalace vozidla. Vlastní funkce jednotky spočívá ve vyhodnocování stavu lambda sondy, teploty motoru a ze vzniklé kombinace jsou nastavovány průběžně ideální podmínky pro chod motoru na jakýkoliv poměr mixu bioethanolu a benzínu v palivové nádrži.

[/accordion_item]

[accordion_item title="PROČ VÝROBCE VOZIDLA/AUTORIZOVANÝ SERVIS DŮRAZNĚ NEDOPORUČUJE POUŽITÍ PŘÍDAVNÉ JEDNOTKY K PROVOZU NA E85?"]

Tato reakce je bohužel zcela logická, obdobně jako při použití chiptuningu a přídavných tuningových boxů. Výrobci automobilů mají zájem na tom, aby prodávali nové vozy, v ideálním případě FFV vozy (zkratka v AJ pro Flexible Fuel Vehicle) za příplatek od 15 do 40tis. Kč. Automobilky vydávají značné investice na bombastické tiskové zprávy o tom, jak jsou dobří, že takové vozy již mají v nabídce. Ve skutečnosti pro výrobce vozidla FFV vozidel nevznikají žádné dodatečné náklady. Poslední desítku roků se v podstatě ve všech vozidlech standardně používají materiály, které bez problémů odolávají působení E85 (pozor, vyšším koncentracím bioethanolu než 85% již ne!!) Pokud by výrobci automobilů otevřeně přiznali skutečnost, že v podstatě 99% vozidel bez velkých investic upravit tak, aby se chovala jako FFV vozidla, tedy mohla jezdit jak na E85, tak na benzín, jakož i na libovolnou směs obou paliv, tak by v podstatě byli sami proti sobě. Zákazníci, kteří chtějí šetřit na provozních nákladech anebo mají ekologickou motivaci, by pak nekupovali nová vozidla, nýbrž by si nechali provést jednoduchou konverzi na E85. Výrobci, potažmo většina autorizovaných servisů, proto použijí jakékoliv argumenty a vyhrůžky o ztrátě záruk, apod. jen proto, aby zabránili či alespoň zpomalili větší rozšíření konverzí vozidel tím, že zákazníky pomocí svých „odborných argumentů znejistí a od konverze na E85 odradí. Naprosto obdobně reagují automobilky či autorizované servisy na problematiku zvyšování výkonů vozidel pomocí chiptuningu. Dalším důvodem oportunistického přístupu k E85 mohou být tlaky ropných koncernů, které s každým litrem E85 přichází o své zisky, a proto nemají žádný zájem na větším rozšíření paliva E85 (a proto investují nemalé prostředky do obrovských mediálních kampaní diskreditující biopaliva).

[/accordion_item]

[accordion_item title="MŮŽE E85 POŠKODIT MOTOR? SLYŠEL JSEM, ŽE JE HODNĚ AGRESIVNÍ."]

Biolíh E85 je sice mírně agresivnější než benzín, ovšem v žádném případě ne v té míře, že by mohl poškozovat v automobilu běžně používané materiály. V posledních přibližně 15 letech se v motorech naprosto standardně používají materiály, které jsou proti negativním účinkům biolihu zcela odolné. Totéž platí o informacích o údajných korozivních účincích E85. Poplašné zprávy, které se pak internetem šíří jako lavina, velmi často šíří samy automobilky, kteří jsou motivováni různými důvody. Zatím jsme se nesetkali s poruchou, která by přímo souvisela s E85.

[/accordion_item]

[accordion_item title="E85 PRÝ ROZPOUŠTÍ USAZENÉ NEČISTOTY. NEHROZÍ POŠKOZENÍ MOTORU?"]

Je pravda, že bioethanol E85 může rozpouštět nečistoty, které se usadili např. v nádrži nebo v palivovém vedení. Z tohoto důvodu doporučujeme vozit s sebou náhradní palivový filtr, případně nechat filtr preventivně po ujetí ca 700-1000 km od přestavby vyměnit.

[/accordion_item]

[accordion_item title="JAK SE JEDNOTKA KALIBRUJE? CO STUDENÉ STARTY A NEPRAVIDELNÝ CHOD?"]

Nevýhodou bioethanolu E85 je jeho menší ochota startovat. Jednotka získává informaci z teplotního čidla, které je součástí přestavbové sady, a přizpůsobuje teplotě bohatost směsi při startování i při chodu motoru za studena. Tuto funkcionalitu je potřeba u některých automobilů dokalibrovat. Každé auto je individuální a odchylky se projeví třeba až v okamžiku, kdy je mráz a je natankováno E85. Teploty pod nulou bohužel nedokážeme nijak nasimulovat, tudíž v některých případech je třeba odložit kalibraci až na zimní období. Tato je samozřejmě prováděna zdarma.

[/accordion_item]

[accordion_item title="JE POTŘEBA VYMĚNIT PŘI PŘESTAVBĚ NA E85 SVÍČKY A FILTRY?"]

Pokud vyměníte svíčky a vzduchový filtr za lepší, může se zlepšit průběh spalování – ale úplně stejně, jako by se zlepšil u provozu na benzín. Výměna proto nesouvisí přímo s použitím E85. Spalování se sice zlepší, ale není to bezpodmínečně nutné. Co se týká palivového filtru, může dojít k rozpuštění nečistot v nádrži, což může mít po ujetí ca 700-1000 km za následek jeho ucpání. Na to je třeba být připraven a rozhodně ho po ujetí uvedené vzdálenosti preventivně vyměnit.

[/accordion_item]

[/accordion]

Napište nám

Zadejte Vaše jméno
Zadejte Vaše číslo
Zadejte Váš Email Adresa není platná
Vaše zpráva
Servis motorových vozidel

servis_autosluzby_janousek

mob.: 777 655 229

mail: servis@autosluzbyjanousek.cz

Odtahová služba tel.: 608 755 228

Prodej barev a příslušenství

autolaky_autosluzby_janousek

mob.: 777 655 227

mail: autolaky@autosluzbyjanousek.cz

Adresa

Autoslužby JANOUŠEK s.r.o.

Na Lánech 1106/14

736 01 Havířov-Bludovice

IČO: 26840880

DIČ: CZ26840880

Spolupracujeme:

Gattom Tour